ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ιστοσελίδας δεν είναι η αυτοπροβολή, αλλά η γνώση των βασικών παθήσεων της ουρολογίας με όσο το δυνατόν ποιο απλό και κατανοητό τρόπο. Η επιστημονική κατάρτιση σχετικά με το αντικείμενο εργασίας είναι αναλυτικά δοσμένη στο βιογραφικό σημείωμα. Επειδή όμως η Ιατρική και ειδικότερα η ουρολογία δεν περιορίζεται, δεν εξαντλείται και δεν διερευνάται μόνο μέσω επιστημονικών γνώσεων, σκοπός της ιστοσελίδας μου είναι αρχικά να είμαι όσο περισσότερο γίνεται συνολικά διαυγής και μεταδοτικός. Σε περίπτωση δυσνόητων εννοιών βαριάς ιατρικής ορολογίας ή ακόμη και παρανοήσεων θα ήταν χαρά μου να επικοινωνήσετε μαζί μου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που προβάλλονται στην ιστοσελίδα. Τέλος θεωρώ ιδιαίτερη τιμή μου η διάδοση και προώθηση της ιστοσελίδας σε νέους φίλους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ


f f f f
© Copyright Dr. Athanasios Bantis. Όλα τα δικαιώματα καταχωρημένα. Design by Innovasoft.